Câu chuyện thật sống động

N°5

Before before
After after
※ Những hình ảnh sử dụng ở đây có thể khác với hình ảnh ngoài đời do điều kiện chụp của studio.

Banobagi Elasticum

Trước khi phẫu thuật
Tư vấn
Thích hợp 1:1
Banobagi
Elasticum
Chăm sóc và kiểm tra
sau phẫu thuật

ELASTICUM

Tăng sự tự tin
Thay đổi cách nhìn

since 2000
BANOBAGI
Plastic
Surgery

since 2000
BANOBAGI Plastic Surgery

ELASTICUM / Tăng sự tự tin Thay đổi cách nhìn

scroll top