Câu chuyện thật sống động

N°4

Before before
After after
※ Những hình ảnh sử dụng ở đây có thể khác với hình ảnh ngoài đời do điều kiện chụp của studio.

Banobagi Elasticum

Trước khi phẫu thuật
Tư vấn
Thích hợp 1:1
Banobagi
Elasticum
Chăm sóc và kiểm tra
sau phẫu thuật

ELASTICUM

Lực đàn hồi mạnh mẽ
sâu bên trong sự mềm mại

since 2000
BANOBAGI
Plastic
Surgery

since 2000
BANOBAGI Plastic Surgery

ELASTICUM / Lực đàn hồi mạnh mẽ sâu bên trong sự mềm mại

scroll top