Câu chuyện thật sống động

N°1

Before before
After after
※ Những hình ảnh sử dụng ở đây có thể khác với hình ảnh ngoài đời do điều kiện chụp của studio.

Banobagi Elasticum

Trước khi phẫu thuật
Tư vấn
Thích hợp 1:1
Banobagi
Elasticum
Chăm sóc và kiểm tra
sau phẫu thuật

ELASTICUM

Chống lão hóa
Phù hợp với từng cá nhân

since 2000
BANOBAGI
Plastic
Surgery

since 2000
BANOBAGI Plastic Surgery

ELASTICUM / Chống lão hòa Phù hợp với từng cá nhân

scroll top