• Đường đến

Đường đến

Banobagi Location
Địa chỉ: Tòa nhà Banobagi, số 517, đường Nonhyeon, quận KangNam, Seoul
Số điện thoại 82-2-561-6601, 82-10-8708-6508
URL http://www.vnbanobagi.com/
Banobagi Traffic facilities
Xe riêng Cung cấp dịch vụ bến đỗ xe đối với những khách hàng sử dụng xe riêng
Tàu điện ngầm Đường tàu số 2 ga Yeoksam, cửa ra số 6, hướng cầu Dongho, đi bộ 150m sẽ thấy tòa nhà Banobagi
Xe bus Đường chính 146, 147, 242, 341, 360, 463, 740, N13(Tuyến đêm khuya), N61(Tuyến đêm khuya), Đường phụ 4211
Xe đi thẳng 1100, 1700, 2000, 2000-1, 3600, 7007, 8001, 9303, 9600, Xe bus sân bay 6000, 6020
scroll top